Wij houden ons aan het huishoudelijk reglement, jij ook?

Het betreden van de festivallocatie en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.

Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen vanaf 18 jaar. Bezoekers vanaf 18 jaar en ouder dienen een speciaal polsbandje af te halen voordat zij alcohol kunnen bemachtigen. Dit bandje is verkrijgbaar bij de muntenkassa’s en enkel verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs. Geen polsbandje = geen alcoholhoudende dranken.

Bezoekers zijn verplicht om, indien daartoe wordt verzocht, mee te werken aan fouillering. Bij weigering wordt het entreebewijs ingenomen en de toegang tot het evenement ontzegd, zonder recht op teruggave van entreegeld.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Het in bezit hebben of gebruiken van drugs is ten strengste verboden. Er is sprake van een zero tolerance beleid bij de entree.

Het in bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en ander soort wapentuig is ten strengste verboden. Bij constatering van wapenbezit volgt aangifte bij de politie.

Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot aangifte bij de politie.

Het is verboden om (motor)clubkleding, alsmede ook andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.

Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaar mee te nemen.

Het in bezit hebben van glaswerk of andere hieraan gerelateerde voorwerpen is verboden • De organisatie houdt zich te allen tijden het recht voor om personen cq. groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van entreegeld.

Urineren buiten de wc’s is niet toegestaan. Bij constatering wordt men verwijderd van het terrein en volgt mogelijkerwijs aangifte.

Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik van deze beelden / foto’s.

Alleen niet-professionele video- en fotoapparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen op het evenement, dan moet hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd aan de organisatie.